Vision

5d133869512eb304afceb4c9985fbc20

Norra Djurgårdsstaden (bild från Hemnet).

Det är mycket som händer i Ropsten och i Norra Djurgårdsstaden. Området utvecklas nu snabbt med nya bostäder, gator, parker, affärer, strövområden och en mer tillgänglig strandlinje. Det här påverkar givetvis alla verksamheter vid vattnet, inte minst Tranisbryggan.

För att kunna möta förändrade behov från bland annat Stockholms Stad, pågår ett utvecklingsprojekt inom TEF (Tranisbryggan Ekonomisk Förening). Målet är att presentera idéer om hur Tranisbryggan kan utvecklas inför framtiden för att på ett bättre sätt passa in i den nya miljön och inte minst, att erbjuda intressanta lösningar för en bredare användning av bryggan. En högre nyttjandegrad av bryggan är viktig. Vi tittar på lösningar för detta. Vi vill också finna lösningar för att bättre kunna tillgodose Tranholmsbornas behov av ”parkering” för att nå sina arbetsplatser men också, tillsammans med Stockholms Stad, tillskapa nya platser för de boende i närområdet. Utveckling av pendelbåtstrafik med turer året runt mellan Stocksund-Tranholmen-Ropsten ser vi också som lösning för framtidens pendlare.

Om du är intresserad av att veta mer om det utvecklingsprojekt som pågår i Ropsten så kontakta gärna Exploateringskontoret i Stockholms Stad, Trafikroteln i Stockholms Läns Landsting och Waxholmsbolaget.

Länkar2.Beach path alongside the Husarviken inlet_Andersson Jönsson Landskapsarkitekter

Stockholms Stad – information om Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden

Ta del av “Illustrationsbilaga till Detaljplan för Norra Djurgårdsstaden” från Stadsbyggnadskontoret Stockholm, november 2013.

Waxholmsbolagets upphandling av pendelbåtstrafik.