Tips

Information från hamnkapten

Alla båtar måste förtöjas med fyra ryckfjädrar och fendrar. Informera styrelsen om illa förtöjda båtar eller skador vid bryggor och bommar. Exempel på förtöjning, bild från fiskesnack.com:

Förtöjning