Om TEF

Tranisbryggan i dimmaTEF – Tranisbryggan Ekonomisk Förening – bildades 2005. Vi driver en hamnanläggning i Ropsten, Stockholm, med 35 platser för boende på Tranholmen som behöver kunna ta sig till sina jobb.

Styrelsen 2016 – 2017

Erik Angervall, ordf.
Pelle Lindqvist, hamnkapten
Jan Wogel, sekreterare
Kassör – vakant
Claes Linné, suppleant

Thomas Andersson, revisor

Historik

År 2000
En grupp boende på Tranholmen träffades för att diskutera hur man skulle finna en lösning för att få fram fler båtplatser i Ropsten – ett behov som då hade accentuerat i takt med att fler och fler flyttat till Tranholmen för att bo permanent på ön.
Gruppen la upp en strategi och förhandlingar inleddes. Dessa kom att pågå i fem år med olika parter som ägde mark och vatten i Ropstensområdet, bland annat Stockholms Stad, Fortum (då Stockholm Energi), Stockholms Hamn med flera.

År 2005
Gruppens arbete började ge resultat.

Tranisbryggan_logoTEF (Tranholmen Ekonomisk Förening) etablerades den 26 oktober 2005 för att fortsätta driva arbetet med att försöka skapa bryggplatser i Ropsten.

Fortum upplät fem båtplatser till TEF på deras brygga samt gav TEF tillstånd till att lägga ut en ny brygga på deras område med reservation för att endast den ena sidan av bryggan kunde användas då den andra sidan låg för nära Värmeverket. Bryggan som etablerades rymde 17 båtplatser.

År 2010
Fortsatt stort behov av båtplatser i Ropsten. Fortum kunde inte förlänga avtalet och nu skulle vi snart stå utan våra platser samt många Tranholmsbor i kö för båtplats i Ropsten. TEF inledde nya diskussioner med flera parter igen, bland annat Stockholms Stad och Stockholms Hamn.

År 2011STERIK_CIRKEL_CMYK
Stockholms Stad visade mycket stor förståelse för Tranholmsbornas problem och ett avtal kom till stånd om att få flytta bryggan till deras mark. Flytten innebar att båda sidorna på bryggan kunde användas och nu kunde TEF erbjuda 35 båtplatser i Ropsten.

TEF kunde därmed också erbjuda ytterligare Tranholmsbor från kölistan båtplatser.

År 2012
Diskussioner inleddes om att förlänga bryggan för att kunna tillskapa ytterligare båtplatser, men eftersom området används under byggprocessen saknas utrymme.

NulägetBåtmotor
Styrelsen i TEF startade ett projekt för att ta fram idéer för Tranisbryggans roll i det nya Ropsten/Norra Djurgårdsstaden. Vision Tranisbryggan, som vi kallat projektet, tar hänsyn till ny områdesstruktur, ökad nyttjandegrad av bryggan och olika pendlingsalternativ. Målet är att presentera idéer som tillgodoser de nya krav som ställs på en brygganläggning i ett expansivt område, till exempel att tillsammans med Stockholms Stad tillskapa nya platser för boende i närområdet (på fastlandet). TEF har hunnit skaffa sig goda erfarenheter av att driva en brygganläggning och vill fortsätta med detta i former som möter det ökade behovet av båtplatser.