Välkommen

Tranholmen

Tranholmen har 191 fastigheter. På 30-talet exploaterades ön som ett sommarstugeområde. I dag bor ca 150 familjer året runt på ön varav många barnfamiljer som njuter av den unika miljön.

Välkommen till hemsidan för Tranisbryggan Ekonomisk Förening (TEF).
Föreningen driver sedan 2005 en hamnanläggning i Ropsten, Stockholm för Tranholmsbor som behöver kunna resa denna väg till jobb och annat.

Brygganläggningen ligger i ett expansivt område där stora förändringar sker och mycket mer kommer att hända de närmaste åren. TEF, hoppas kunna följa med i dessa förändringar och anpassa vår hamnanläggning så att den har en given plats även i framtiden.

Tranisbryggan har i dag 35 medlemmar och intresset för plats på bryggan är mycket stort.

Tranisbryggan